307 mln zł dotacji na e-biznes dla startupów

2011-04-21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła ostatni w tym roku nabór projektów w ramach Działania 8.1. Kwota 307 mln zł trafi na startupy polskich przedsiębiorców.

Dofinansowanie przewidziano w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów opartych na świadczeniu e-usług. Projekty te muszą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych, które będzie można oferować w formie e-usług.

Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej 1 e-usługi jest wymagane, aby dany projekt mógł ubiegać się o wsparcie.

O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę firmy na terytorium Polski.

Wielkość wsparcia może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 proc. wydatków.

Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tys. złotych i nie może przekraczać 700 tys. złotych.

Źródło: PARP

 

Oceń newsa: 00

Komentarze czytelników

Aktualności według kategorii